Medialle

Vesratio tukee koti- ja omaishoitoa poikkeustilanteessa - Palvelut ilman kuukausimaksua vuoden 2020 loppuun saakka

Vesratio on mukana yhdessä Digitan kanssa kampanjassa, jonka avulla tuetaan suomalaista yhteiskuntaa koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Vesration kotona asuvien ikäihmisten, muistisairaiden ja liikuntarajoitteisten arjen sujumisen etäseurantapalvelut ovat nyt saatavana ilman kuukausimaksuja vuoden 2020 loppuun saakka.

 

Koronaviruspandemian takia erityisesti ikäihmisten ja muiden riskiryhmien koti- ja omaishoito on joutunut haastavaan tilanteeseen. Sosiaalinen etäännyttäminen, valtion asettamat liikkumisrajoitukset sekä karanteenit estävät läheisten vierailut yli 70-vuotiaiden luona. Monella on herännyt huoli varsinkin heikoimpien ikäihmisten selviämisestä kotioloissa.

 

Vesratio tuo etänä ymmärrystä kotona asuvien ikäihmisten tilanteeseen. Vesratio Care on kotihoidolle sekä hoitokodeille ja Vesratio Koti yksityisille käyttäjille suunnattu palvelu. Vesration järjestelmä tarkkailee, liikkuuko ja nukkuuko ihminen oikeaan aikaan ja hälyttää, jos ikkuna on unohtunut auki tai esimerkiksi liian kuiva hengitysilma vaarantaa hengitysteiden, limakalvojen tai ihon kuntoa. Järjestelmä myös huomaa ja huomauttaa hitaasti tapahtuvista muutoksista, sellaisista mihin tarkkakaan ihminen ei kiinnitä huomiota.

 

– Vesratio Care tuo väsymättä ja yksityisyyden suojaa kunnioittaen tiedon kaikkien kotihoidon ja hoitokotien asiakkaiden tilanteesta yhdelle ja samalle jättinäytölle hoitajien nähtäville, kertoo Vesration johtaja Antti Pellinen.

 

– Vesratio Koti puolestaan tuo samat seurantapalvelut ikäihmisten läheisten ulottuville. Läheiset saavat verkkopalvelun tai mobiililaitteensa kautta tiedon, miten ikäihmisen elämä sujuu, vaikka vierailulle ei juuri nyt pääsisikään esimerkiksi koronavirusepidemian takia, jatkaa johtaja Timo Tuononen Vesratiosta.

 

Digita tarjoaa esineiden internetin eli IoT:n päällä toimivien palveluiden ja ratkaisuiden käyttöön valmiin tietoliikenneinfrastruktuurin. Digitan valtakunnallinen IoT-verkko tarjoaa 96 % väestöpeiton sisätiloissa Suomessa. Käynnistyneellä kampanjallaan Digita haluaa tukea yhteiskuntaa poikkeustilanteessa ja tarjoaa valtakunnalliset IoT-tiedonsiirtoyhteydet ilmaiseksi kriittisten kohderyhmien sovelluksiin vuoden 2020 loppuun asti. Vesratio täydentää Digitan tarjousta antamalla vastaavasti omat palvelunsa asiakkaiden käyttöön ilman kuukausimaksuja vuoden 2020 loppuun saakka.

 

– Kampanjan ja yritysyhteistyön kautta haluamme omalta osaltamme edes hieman helpottaa läheisten huolta IoT-teknologian tuomien mahdollisuuksien avulla, kertoo Digitan IoT-liiketoiminnasta vastaava johtaja Ari Kuukka.

 

Tiedotteesta antavat lisätietoja
Vesratio Oy, Antti Pellinen, +358 40 547 7044, antti.pellinen@vesratio.com
Digita Oy, Ari Kuukka, johtaja, IoT-palvelut, +358 40 149 7942, ari.kuukka@digita.fi

 

Digita
Digita omistaa ja operoi Suomen johtavaa valtakunnallista maanpäällistä televisio- ja radioverkkoa ja on maan suurin riippumaton tietoliikennemastojen omistaja. Yhtiö on digitaalisen infrastruktuurin ja palveluiden tarjoaja. Digitan palveluihin kuuluvat tietoliikennemastot, konesali- ja esineiden internet (IoT) -palvelut ja tulevaisuuden broadcasting-palvelut. Palveluita tarjotaan maan suurimmille matkapuhelinoperaattoreille, internet- ja mediayhtiöille, infrastruktuuriyhtiöille ja kiinteistöjen omistajille. Digitassa työskentelee valtakunnallisesti 180 alan osaajaa. www.digita.fi

 

Vesratio
Vesratio on kotona, kotihoidossa ja hoitokodeissa tapahtuvan hoitotoiminnan tietotarpeiden ymmärtäjä. Keräämme jatkuvasti tietoa kodeista ja huoneistosta huomaamattoman sensoriteknologian avulla ja yhdistämme tähän mittaustietoon läheisiltä ja hoitajilta saatavaa tietoa. Oma pilvipohjainen tekoälymme analysoi tiedon ja esittää sen helposti ymmärrettävässä muodossa hoidosta vastaaville henkilöille. Vuonna 2018 perustetun Vesratio Oy päätoimipaikka sijaitsee Lappeenrannassa. Yritys tarjoaa palveluitaan kaikkialle maailmaan. www.vesratio.com

 

Yhteystiedot
Vesratio Oy
Valtakatu 42, 4. kerros, FI-53100 Lappeenranta, Finland
Puh: +358 45 261 6930
Email: viestinta@vesratio.com
Web: http://www.vesratio.com/

Vesratio kehittää älymukia nesteenkulutuksen seurantaan

30. Marraskuuta 2019

 

Vesratio on käynnistänyt Sensorit ja algoritmit -kehityshankkeen, jonka yksi keskeisimmistä tavoitteista on kehittää älymuki ikäihmisten nesteenkulutuksen seurantaan ja kuivumisen ehkäisemiseen.

 

Älymukin kehitystyön lisäksi hankkeessa tutkitaan, kehitetään ja testataan kotihoidon työtä tukevia sensoreita, analysointiympäristöjä sekä näihin perustuvia ratkaisuja. Hankkeessa kootaan yritykselle uutta markkinaymmärrystä asiakastapaamisten sekä asiakaspalautteiden kautta. Kehitystyössä huomioidaan erityisesti myös aikaisemmassa pilottiyhteistyössä saatujen palautteiden pohjalta SOTE-asiakaskunnan erityispiirteet sekä käyttötottumukset.

 

Euroopan aluekehitysrahasto tukee Vesration puolen vuoden mittaista kehityshanketta yhteensä kuudellakymmenellä kuudella tuhannella kahdella sadalla viidellätoista eurolla.

 

Vesratio Oy

Vesratio tuottaa helposti ymmärrettävää reaaliaikaista tietoa elinympäristöstä, asunnoista, tiloista ja kiinteistöistä. Todellisen tilannekuvan avulla parannamme asiakkaidemme elämänlaatua ja kenttätyön kustannustehokkuutta sekä autamme varmistamaan niin ihmisten kuin kiinteistöjenkin hyvinvoinnin. Vesration ratkaisut perustuvat yksityisiä esineiden tietoverkkoyhteyksiä (IoT) hyödyntäviin teknisiin mittasensoreihin sekä pilvipohjaiseen erikoistuneeseen tekoälyratkaisuun, joka arvioi, jalostaa ja karsii mittausdatan merkittäväksi tiedoksi. Vuonna 2018 perustetun Vesratio Oy päätoimipaikka sijaitsee Lappeenrannassa. Yritys tarjoaa palveluitaan kaikkialle maailmaan. Lisätietoja: https://www.vesratio.com/

 

Vesratio Oy
Valtakatu 42 H15, 4. kerros
53100 Lappeenranta
viestinta@vesratio.com
www.vesratio.com

Vesratio avasi uuden verkkopalvelun

7. toukokuuta 2019

 

Kotimainen ihmisten ja kiinteistöjen hyvinvoinnin varmistamiseen erikoistunut palveluyritys Vesratio Oy on avannut uuden verkkopalvelunsa. Uudistettu verkkoläsnäolo parantaa yrityksen mahdollisuuksia avata tekoälypohjaisten palveluidensa etuja ja viestiä entistäkin tehokkaammin asiakkaidensa ja sidosryhmiensä kanssa.

 

Vesratio tuottaa helposti ymmärrettävää reaaliaikaista tietoa elinympäristöstä, asunnoista, tiloista ja kiinteistöistä. Todellisen tilannekuvan avulla yritys parantaa asiakkaidensa elämänlaatua ja kenttätyön kustannustehokkuutta sekä auttaa varmistamaan niin ihmisten kuin kiinteistöjenkin hyvinvoinnin. Yrityksen liiketoiminnan kasvaessa myös viestintätarpeet kasvavat. Uuden verkkopalvelunsa avulla Vesratio haluaa olla esillä aikaisempaa tehokkaammin, kattavammin sekä kertoa asioista entistä yksityiskohtaisemmin.

 

– Näen, että varsinkin kotihoidon sensoriratkaisujemme kohdalla yritykseemme tulee kohdistumaan mielenkiintoa niin suorilta asiakkailtamme terveydenhoitosektorilta, kuin myös kotihoidon asiakkaiden läheisten taholta. Tämä vaatii meiltä uudenlaista avoimuutta ja valmiutta keskusteluun, kertoo Vesratio Oy:n johtaja Antti Pellinen.

 

Lisätiedot
Vesratio Oy, johtaja Antti Pellinen, +358 40 547 7044, antti.pellinen@vesratio.com

 

Vesratio Oy
Vesratio tuottaa helposti ymmärrettävää reaaliaikaista tietoa elinympäristöstä, asunnoista, tiloista ja kiinteistöistä. Todellisen tilannekuvan avulla parannamme asiakkaidemme elämänlaatua ja kenttätyön kustannustehokkuutta sekä autamme varmistamaan niin ihmisten kuin kiinteistöjenkin hyvinvoinnin. Vesration ratkaisut perustuvat yksityisiä esineiden tietoverkkoyhteyksiä (IoT) hyödyntäviin teknisiin mittasensoreihin sekä pilvipohjaiseen erikoistuneeseen tekoälyratkaisuun, joka arvioi, jalostaa ja karsii mittausdatan merkittäväksi tiedoksi. Vuonna 2018 perustetun Vesratio Oy päätoimipaikka sijaitsee Lappeenrannassa. Yritys tarjoaa palveluitaan kaikkialle maailmaan. Lisätietoja verkkopalvelustamme: https://www.vesratio.com/

 

Vesratio Oy
Korvenkyläntie 39
55300 Rauha
viestinta@vesratio.com
www.vesratio.com

Eksote ja Vesratio testaavat älykkäitä sensoreita kotihoidossa

14. toukokuuta 2019

 

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin  (Eksote) kotihoito lähtee yhteistyössä Vesratio Oy:n kanssa kokeilemaan älykkään sensoriteknologian mahdollisuuksia kotona asumisen tukemisessa. Tavoitteena Vesratiolla on tarjota ratkaisu kotihoitohenkilökunnan rutiinitöiden nopeuttamiseen ja työajan vapauttamiseen ihmisten hoitamiseen. 

 

Nyt käynnistyvä testaus on ensimmäinen pilotti myös Eksoten, Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston (LUT-yliopisto) ja Saimaan ammattikorkeakoulun (Saimia) yhteisessä ELSA-hankkeessa kehitettävälle testbedille. Yksityisyyden suoja turvataan hyödyntämällä Digita Oy:n valtakunnallista IoT-verkkoa.

 

Kotimainen ihmisten ja kiinteistöjen hyvinvoinnin varmistamiseen erikoistunut palveluyritys Vesratio Oy ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaja Eksote käynnistävät yhdessä kokeilun, jossa testataan älykkäiden sensoreiden tarjoamia hyötyjä kotihoidolle. Testauksen ja kehittämishankkeen aikana kartoitetaan laitteilla kerätyn tiedon hyödyntämistä asiakkaan sekä kotihoidon työntekijöiden näkökulmasta.

 

– Eksote, LUT-yliopisto ja Saimia kehittävät parhaillaan Etelä-Karjalaan innovaatioympäristöä sekä testbed-palveluja, jotka mahdollistavat uusien teknologisten tuotteiden ja palveluiden testaamisen aidossa asiakasympäristössä. Meille nyt käynnistyvä yhteistyö Vesration kanssa on ensimmäinen  ELSA Testbedissä toteutettava kokonaisuus, kertoo ELSA-hanketta vetävä Eksoten projektipäällikkö Kaisa Pesonen.

 

– Olemme erittäin innoissamme nyt käynnistyvästä käytännön testauksesta. Tulokset tarjoavat meille mahdollisuuden hioa ratkaisumme täydelliseksi kotihoidon tarpeisiin. Jatkossa Vesration ratkaisuilla voidaan seurata myös mm. kotihoidon asiakkaiden veden ja ruokien kulutusta, valottaa Vesration johtaja Antti Pellinen tulevaisuutta.

 

Tässä kokeilussa sensorit asennetaan halukkaiden kotihoidon asiakkaiden asuntoihin, missä ne keräävät dataa asunnon tai huoneen mitattavissa olevista ominaisuuksista. Kerätty data välitetään salattuna Digitan valtakunnallisen IoT-verkon välityksellä Vesration tietoturvalliseen pilvipalveluun, jossa dataa analysoidaan ja yhdistellään tekoälypohjaisten algoritmien avulla ihmissilmiltä piilossa todelliseksi tiedoksi mitattavasta kohteesta. Analysoitu tieto esitetään Eksoten kotihoidon hoitohenkilökunnalle erilaisina yhteenvetoina sekä hälytyksinä.

 

– Digita seuraa suurella mielenkiinnolla Eksoten ja Vesration hanketta. Vesration palvelu on yksi ensimmäisiä  valtakunnallista IoT-käyttöön tarkoitettua LoRaWAN-verkkoamme hyödyntäviä terveysmarkkinoiden palveluita Suomessa, toteaa Digitan IoT-palveluiden johtaja Ari Kuukka.

 

Kun sensorilaite on asennettu, ei asiakkaan, läheisen tai hoitohenkilökunnan tarvitse tehdä mitään. Kotihoidon asiakas elää ja toimii omassa kotonaan testijakson aikana kuten ennenkin. Testauksen edetessä järjestelmän keräämää tietoa hyödynnetään erilaisten automaattisten hälytystoimintojen kehittämisessä. Hälytystoimintoja testataan Eksoten kotihoidon kanssa niin, että tästä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa perustyölle. Hälytyksiä voidaan ohjata testauksen aikana myös halukkaille kotihoidon asiakkaiden läheiselle sähköpostin välityksellä.

 

– Itse sensorilaitteet ovat pieniä noin palohälyttimen kokoisia laitteita, jotka toimivat täysin itsenäisesti ja huomaamattomasti useita vuosia. Niiden asentaminen käyttöön vie vain muutamia minuutteja, valaisee Vesration projekteista vastaava johtaja Timo Tuononen.

 

Sensorilaitteilla kerätään tietoa suoraan hoidettavien asiakkaiden kotoa huomaamattomasti ja yksityisyydensuojaa kunnioittaen. Laitteilla kerätään reaaliaikaista tietoa lämpötilasta, kosteudesta, hiilidioksiditasosta, valoisuudesta ja liikkeestä. Esimerkiksi korkea, määritellyn raja-arvon ylittävä asunnon lämpötila voi aiheuttaa automaattisen viestin hoitohenkilökunnalle tai läheiselle.

 

Lisätiedot
Vesratio Oy, johtaja Antti Pellinen, +358 40 547 7044, antti.pellinen@vesratio.com
Eksote, ELSA-hanke, projektipäällikkö Kaisa Pesonen, +358 40 651 3007, kaisa.pesonen@eksote.fi
Eksote, hyvinvointiteknologiaohjaaja Marko Lakanen, +358 40 134 8900, marko.lakanen@eksote.fi
Digita Oy, johtaja Ari Kuukka, +358 40 149 7942, ari.kuukka@digita.fi

 

Eksote
Eksote tuottaa julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut Etelä-Karjalan yhdeksän kunnan noin 130 000 asukkaalle. Toimipisteitä meillä on noin sata. Eksoten kaikki toimipisteet ovat kaikkien eteläkarjalaisten käytössä, riippumatta ​kotikunnasta.​​​​​ Palveluitamme ovat avoterveydenhuolto, suun terveydenhuolto, mielenterveys- ja päihdepalvelut, laboratorio- ja kuvantamispalvelut, lääkehuolto, kuntoutus, perhepalvelut, aikuisten sosiaalipalvelut ja vammaispalvelut sekä väestön palvelutarpeeseen ja ikärakenteeseen joustavasti mukautuvat vanhustenpalvelut. Etelä-Karjalan keskussairaala vastaa erikoissairaanhoidosta. Lisätietoja: http://www.eksote.fi

 

ELSA Testbed
Eksote rakentaa yhdessä Saimaan ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston kanssa Etelä-Karjalaan sote-yhteiskehittämisen innovaatio- ja testausympäristön, joka edistääsote-palvelujen digitalisaatiota ja mahdollistaa teknologisten ratkaisujen kokeiluja maakunnan laajuisesti. Kehittämistä tehdään EAKR-rahoitteisessa ELSA-hankkeessa. Kokeilut painottuvat kotiin vietäviin ja kotona asumista tukeviin palveluihin. Hankkeen toiminta-aika on 1.6.2018–31.12.2020. Lisätietoja: http://www.elsatestbed.fi/

 

Digita Oy
Digita omistaa ja operoi Suomen johtavaa valtakunnallista maanpäällistä televisio- ja radioverkkoa ja on maan suurin riippumaton tietoliikennemastojen omistaja. Yhtiö on digitaalisen infrastruktuurin ja palveluiden tarjoaja. Digitan palveluihin kuuluvat tietoliikennemastot, konesali- ja esineiden internet (IoT) -palvelut ja tulevaisuuden broadcasting-palvelut. Palveluita tarjotaan maan suurimmille matkapuhelinoperaattoreille, internet- ja mediayhtiöille, infrastruktuuriyhtiöille ja kiinteistöjen omistajille. Digitassa työskentelee valtakunnallisesti 180 alan osaajaa. Lisätietoja: https://www.digita.fi

 

Vesratio Oy
Vesratio tuottaa helposti ymmärrettävää reaaliaikaista tietoa elinympäristöstä, asunnoista, tiloista ja kiinteistöistä. Todellisen tilannekuvan avulla parannamme asiakkaidemme elämänlaatua ja kenttätyön kustannustehokkuutta sekä autamme varmistamaan niin ihmisten kuin kiinteistöjenkin hyvinvoinnin. Vesration ratkaisut perustuvat yksityisiä esineiden tietoverkkoyhteyksiä (IoT) hyödyntäviin teknisiin mittasensoreihin sekä pilvipohjaiseen erikoistuneeseen tekoälyratkaisuun, joka arvioi, jalostaa ja karsii mittausdatan merkittäväksi tiedoksi. Vuonna 2018 perustetun Vesratio Oy päätoimipaikka sijaitsee Lappeenrannassa. Yritys tarjoaa palveluitaan kaikkialle maailmaan. Lisätietoja: https://www.vesratio.com/

 

Vesratio Oy
Korvenkyläntie 39
55300 Rauha
viestinta@vesratio.com
www.vesratio.com

Vesratio Koti -palvelussa kotiin sijoitettava mittauslaite. Laitteen koko on 8,5 x 8,5 x 2,5 senttiä ja paino on noin 110 grammaa. Kuva: CC BY SA 4.0 Vesratio Oy.

Sensorilaite. Koko 8,5 x 8,5 x 2,5 senttiä. Kuva: CC BY SA 4.0 Vesratio Oy.

Sensorilaite. Koko 7 x 2 x 1,7 senttiä. Kuva: CC BY SA 4.0 Vesratio Oy.

Kaksi sensorilaitetta. Kuva: CC BY SA 4.0 Vesratio Oy.

Ota yhteyttä:


VESRATIO OY

 

Valtakatu 42 H15

4. kerros

FI-53100 Lappeenranta
Finland

+358 44 491 0744
myynti@vesratio.com
www.vesratio.com
Y-Tunnus: 2940578-1

Timo Tuononen

pROJEKTIT, TOIMITUKSET
+358 40 065 6022
timo.tuononen@vesratio.com

 

Antti Törmänen

MYYNTI
antti.tormanen@vesratio.com